Legal Iuris

Tweede Kans Wet 2023

Tweede Kans Wet 2023 Wat is het tweedekansrecht? Het tweedekansrecht is het wettelijke mechanisme waarmee een schuldenaar (particulier of zelfstandige) in een situatie van insolventie kan onderhandelen over al zijn of haar kwijt te schelden schulden, deze kan verminderen of zelfs kwijtschelden. Het is bedoeld voor bonafide schuldenaren die hun schulden niet kunnen betalen en… Lees verder Tweede Kans Wet 2023

Belasting voor niet-ingezetenen met huurwoningen in Spanje

Belasting voor niet-ingezetenen met huurwoningen in Spanje Het komt steeds vaker voor dat buitenlanders uit verschillende landen geïnteresseerd zijn in Spanje als een land om te investeren, en hoewel er verschillende middelen zijn, is de meest voorkomende nog steeds de aankoop van onroerend goed. Hoewel veel eigenaren een woning kopen met de bedoeling er het… Lees verder Belasting voor niet-ingezetenen met huurwoningen in Spanje

Spaans Testament voor buitenlanders

Spaans Testament voor buitenlanders. Het testament is het juridische document waarin de wensen en verlangens van de persoon zijn vastgelegd en waarin duidelijk en rechtstreeks is aangegeven hoe de goederen bij het overlijden van de erflater moeten worden verdeeld. Dit voorkomt elke verwarring die bij een overlijden kan ontstaan, en het lot van alles wat… Lees verder Spaans Testament voor buitenlanders